• TINHHOANET

Những Câu Chuyện Khỏi Bệnh Thần Kỳ

Thiếu tướng, nguyên tổng biên tập báo Quân đội: “Pháp Luân Công mà Chính phủ phổ biến cho nhân dân thì chỉ có lợi”
74% bác sĩ tin vào phép lạ, 55% đã từng gặp điều đó
“Không ai nghĩ tôi có thể đi lại bình thường sau tai nạn xe”