• TINHHOANET

Khám phá sinh mệnh

Lạc vào tiên cảnh, trở về đã mười mấy năm trôi qua
Thần từ xưa đến nay vẫn luôn ở bên cạnh bạn
Có sư phụ là điều vô cùng hạnh phúc!
Mạn đàm về Thần với những người theo thuyết vô thần
Vì sao con người không nhìn thấy được Thần?