• TINHHOANET

Người ngoài hành tinh

Nhiều tiểu thuyết về UFO dựa trên những câu chuyện có thật?
Lộ diện bản đồ đường bay UFO rơi trên núi Berwyn năm 1974