• TINHHOANET

Người ngoài hành tinh

3 UFO xuất hiện rõ ràng trên Kim tự tháp Giza
Người ngoài hành tinh bị bắn chết tại căn cứ không quân Mỹ