• TINHHOANET

Người ngoài hành tinh

Những khinh khí cầu khổng lồ đáng sợ lướt ngang bầu trời Anh
Thiên văn học Ý quay hình được 38 UFO bay qua Mặt Trăng