Mây ngũ sắc biến hình liên tục ở đất Phật Ngũ Đài Sơn

Bí ẩn 12/12/19, 10:12
Vào ngày 19/12/2017, xuất hiện đám mây sặc sỡ và không ngừng thay đổi hình dạng trên Ngũ Đài Sơn, một trong bốn đại danh sơn của Phật giáo Trung Quốc, khiến nhiều người dân thích thú và ngạc nhiên. https://youtu.be/kVuRt4-jDYE Baoxi Yang đăng lên Facebook video ...