• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Đối đãi 3 kiểu người này, không cần phải giữ vẻ mặt ôn hòa
Buông xuống là có được, từ bỏ là đạt được
Chúng ta đều là khách qua đường, hết thảy cứ để tùy duyên