• TINHHOANET

Cuộc sống

Cảnh báo: Để chai nước trong ô tô có thể gây cháy nổ
Đi trộm xăng xe bus, không ngờ hút trúng phải bồn phân