Vườn thú Trung Quốc cho hổ ăn lừa sống?

Cuộc sống 28/11/19, 10:34
Tại công viên Diêm Thành Safari Park ở phía Đông Trung Quốc, một con lừa được nhìn thấy bị nhóm người lôi xuống từ chiếc xe tải sau đó quẳng chúng xuống mương cho hổ ăn thịt. Rất nhiều du khách đã vô cùng hốt ...