• TINHHOANET

Thuyết Tiến Hóa

Hộp sọ 260.000 năm tuổi ở Trung Quốc viết lại lịch sử loài người
Dấu chân 5,7 triệu năm tuổi ở Hy Lạp thách thức thuyết tiến hóa
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bỏ thuyết tiến hóa khỏi sách giáo khoa trung học