• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

“Ông lão, tôi phải đi rồi, ôm tôi một cái đi…”
Trí tuệ tuyệt vời của nhân sinh – Không dễ dàng tức giận
“Đi bão” – Trò vui nguy hiểm cần dừng lại