• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Đối đãi 3 kiểu người này, không cần phải giữ vẻ mặt ôn hòa
Buông xuống là có được, từ bỏ là đạt được