Công nghệ

Cuộc sống

Giáo viên Nhật lười dạy nói tiếng Anh

Quyết định dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức của Honda mới đây làm những người Nhật khác nhận ra đã đến lúc họ thay đổi cách tiếp cận với môn ngo...

Giải trí