• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

Lời tiên tri của Đức Phật đã thành sự thật
Trong tâm không có quỷ thì quỷ không dám nhập thân
Có người hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni là ai, ngài đáp lại rằng…