• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

Truyện cổ: Bảo Tuyên và cuộc gặp gỡ kỳ lạ với bạch mã
Câu chuyện chân thực: Lão hòa thượng chuyển sinh đòi nợ
Những câu chuyện chân thực về mượn xác hoàn hồn