• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

4 câu chuyện chân thực về luân hồi chuyển thế
Câu chuyện báo ứng về tin đồn nhảm: Cha nợ con trả
Ải mỹ nhân: Chuyện về anh thư sinh và người vợ hồ ly
Heo quỳ gối lạy Phật, minh chứng cho sự tồn tại của luân hồi
Người biết lừa lọc, quỷ cũng biết mạo danh đòi cúng tế
Long Quân liều mình làm mưa cứu dân, siêu thoát đắc quả vị