• TINHHOANET

Sự Kiện Thiên An Môn

Thảm sát Thiên An Môn: Oan hồn hiển linh, mong được dẫn về nhà
Dấu ấn không thể xóa đằng sau cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989