• TINHHOANET

Sự Kiện Thiên An Môn

Nỗi khổ tâm suốt 27 năm của một Người mẹ Thiên An Môn
Tù nhân Thiên An Môn cuối cùng sắp được thả
Triệu Tử Dương vén màn bí mật Thảm sát Thiên An Môn sau khi mất
Thắp nến cầu nguyện kỷ niệm 25 năm sự kiện Thiên An Môn