• TINHHOANET

Bức hại Pháp Luân Công

Hai ngành công nghiệp giết mổ người của Trung Quốc
Sau TP.HCM, đến thành phố Thụy Sĩ cấm triển lãm thi thể người
BBC ra loạt phóng sự về tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc