• TINHHOANET

Văn minh cổ đại

Nghiên cứu mới: Maya sụp đổ vì không qua khỏi hạn hán
Bảo tàng lâu đời nhất thế giới thuộc về người Babylon
Sự thật về loài chim ruồi và ý nghĩa biểu tượng của nó
Lịch pháp của người Maya chịu ảnh hưởng từ… cây ngô