Những bí ẩn chưa có lời giải của Anasazi

Bí ẩn 24/08/15, 04:00
Phía Tây Nam nước Mỹ được xem là một nơi khắc nghiệt, người cổ đại, những linh hồn và truyền thuyết thậm chí cho đến hôm nay vẫn còn tồn tại. Hàng ngàn năm trước, một nền văn hóa cổ đại đã phát triển rực rỡ ...