Cây cầu 1,7 triệu năm tuổi trong sử thi Ấn Độ?

Bí ẩn 21/11/19, 10:18
Cựu Giám đốc Cục Khảo sát Địa chất Ấn Độ tin rằng, ông đã tìm thấy bằng chứng về cây cầu nhân tạo 1,7 triệu năm tuổi, cho thấy loài người đã tồn tại trên Trái đất hàng triệu năm trước và có khả năng ...