Thần đồng là do nhớ được ký ức từ tiền kiếp?

Bí ẩn 22/10/20, 10:43
Từ xưa đến nay, những “thần đồng” không có người dạy dỗ nhưng lại biết rất nhiều kiến thức. Bẩm sinh chúng đã thông minh, đó gọi là “túc huệ” (trí tuệ vốn có). Phật giáo gọi là "Túc huệ ở kiếp này gặp phải ...