Bí ẩn phương Tây: Ma thuật và tôn giáo Voodoo

Bí ẩn 24/07/20, 11:12
Nước Mỹ hiện đại, nhưng cũng có rất nhiều điều huyền bí. Các loại thuyết về tà giáo, ma thuật, tà thuật, tôn giáo Voodoo,...vv. Rất nhiều những khái niệm tương tự đều xuất phát từ một phương pháp tâm linh: Ma thuật. Các loại thuyết ...