• TINHHOANET

Chuyện lạ

Kiên Giang: Bắt được cá trê có đốm như bò sữa
Nghe tiếng còi gọi về ăn, đàn gà bay lên không trung như chim