Kiếp này làm anh, kiếp sau lại là con: Chuyện luân hồi có thật của một vị tăng nhân Thái Lan

Xưa nay, có không ít những câu chuyện chân thực đã minh chứng cho sự luân hồi chuyển kiếp. Con người ta, sống không chỉ một đời mà là đời đời kiếp kiếp, kiếp này có thể là anh em, kiếp sau lại là mẹ con của nhau. Câu chuyện của vị tăng nhân Thái Lan dưới đây là một ví dụ như vậy....