Cách thay đổi vận mệnh: Biết hành thiện tích đức, người mệnh khổ cũng một đời an nhiên hạnh phúc

Rất nhiều người cầu thầy này, thầy nọ hay xem tướng, coi phong thủy để được tiền tài, sức khỏe..., nhưng lại đâu biết rằng chỉ cần hành thiện tích đức thì dù mệnh khổ đến đâu cũng được sửa đổi. Vì vậy từ xưa đến nay ông bà ta đều khuyên con cháu hướng thiện....