Con người không chỉ có 5 giác quan!

Khoa học 16/04/18, 09:33
Bạn có bao giờ nghe thấy người ta nhắc đến giác quan thứ 6? Trên thực tế số 6 vẫn chưa đủ để thể hiện đầy đủ giác quan của con người. Vì các nhà khoa học đã chứng minh con người có từ 9 ...