• TINHHOANET

Khoa học

Phát hiện “kẹo cao su cổ đại” 8.000 năm tuổi tại New Zealand
Các nhà khoa học phát hiện: Mặt Trăng đang co lại
Thuyết vũ trụ song song không chỉ là khoa học viễn tưởng
Định nghĩa nhất quán về hố đen trong giới khoa học là gì?