• TINHHOANET
Trang Chủ » Không đặt tên (page 65)
Bài Mới Đăng

Không đặt tên

Đời sống bí mật của cây cối

Đời sống bí mật của cây cối

Cleve Backster và 'chiếc máy phát hiện nói dối' (Ảnh từ Taringa.net) Cleve Backster là một chuyên gia người Mỹ về phát hiện nói dối. Vào năm 1966, bằng cách sử dụng một máy dò nói ...