Gieo nhân nào gặt quả nấy

Đọc & Suy ngẫm 23/11/16, 09:32
Một người đàn ông trẻ tuổi đã giúp đỡ bà lão mà không mong nhận lại điều gì và chỉ nói "Hãy nhớ đến tôi khi thấy ai đó cần giúp đỡ". Thế nhưng, anh không hề biết việc đó đã mang đến cho anh điều bất ngờ. Một ...