• TINHHOANET
Trang Chủ » Tin Tổng Hợp (page 32)
Bài Mới Đăng

Tin Tổng Hợp

còn lại gì

còn lại gì

Trên thế gian, không có gì thuộc về ta mãi mãi, mọi thứ đều chỉ là vay mượn, thân xác này cũng không phải ngoại lệ. Tới một ngày rời cõi trần thế, chợt nhận ra ...