• TINHHOANET
Trang Chủ » Tin Tổng Hợp (page 1307)

Tin Tổng Hợp

Cuộc tranh chấp “đất hiếm”

Cuộc tranh chấp “đất hiếm”

Một nguồn tài nguyên thiên nhiên vừa qua được sử dụng như thứ vũ khí trong cuộc tranh chấp giữa Trung Quốc với Nhật Bản, đó là loại nguyên liệu có tên ‘đất hiếm’. AFP PHOTO Đất ...