• TINHHOANET

TP.HCM: “Ngâm” hồ sơ tối đa 15 ngày, quá hạn xem như duyệt

Nhằm giải quyết tình trạng chậm trễ thực hiện công việc vì phải chờ đợi chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong ra quy định giới hạn thời gian giải quyết việc lấy ý kiến trong 15 ngày, quá hạn xem như thông qua.

TP.HCM: Quyết định tối đa 15 ngày, quá hạn xem như đồng ý
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. (Ảnh: Quang Huy)

Tại TP. HCM, người dân đã quen thuộc với tình trạng địa phương hoặc doanh nghiệp, cá nhân tổ chức hỏi, xin ý kiến nhưng các sở ngành chậm phúc đáp, thậm chí… quên bẵng qua thời gian dài, không giải quyết.

Mới đây, chính quyền thành phố đã cho thấy một nỗ lực cải cách hiếm hoi nhằm giảm bớt tình trạng này. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong có công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở ngành, quận huyện phải chủ động trong giải quyết các nhiệm vụ được phân công.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chủ trì phải chủ động lấy ý kiến các tổ chức liên quan, đảm bảo hồ sơ trình UBND TP phải có chính kiến của cơ quan, đơn vị chủ trì và ý kiến của cơ quan, đơn vị phối hợp. Báo cáo việc tiếp thu hoặc giải trình lý do không tiếp thu trong nội dung trình UBND TP.

Cơ quan, đơn vị tham mưu phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến, đảm bảo thời hạn trả lời được nêu trong văn bản đề nghị. Nếu văn bản đề nghị không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ liên quan.

Đối với trường hợp hồ sơ phức tạp cần nhiều thời gian hơn hạn định để nghiên cứu góp ý thì cơ quan, đơn vị phối hợp cần kịp thời trao đổi, thống nhất với cơ quan chủ trì về thời gian gửi góp ý văn bản.

“Có những loại thủ tục hành chính tôi có thể xử lý trong ba ngày nhưng cũng có những thủ tục hơn 15 ngày. Giải quyết thủ tục hành chính phải có thời hạn chứ không thể vô hạn, vấn đề ở chỗ anh phải trả lời cho người ta biết thời hạn giải quyết chứ không thể “ngâm” mãi được”, ông Phong nói.

Từ Thức (t/h)

x