12 lời khuyên của Khổng Tử

Cổ Học Tinh Hoa 26/04/16, 11:45
Là một nhà tư tưởng, triết gia xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, những lời khuyên của Khổng Tử có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Người Trung Hoa đời sau đã tôn xưng ông là Vạn thế ...

Đạo Khổng Tử về quân tử

Cổ Học Tinh Hoa 20/04/16, 21:01
Theo đạo Khổng Tử, quân tử là người như thế nào? Trong thời kỳ Khổng Tử chu du khắp Trung Hoa, lúc đi ngang qua đất của nước Trần và Thái, đoàn người của ông đã cạn lương thực. Đối diện trước hoàn cảnh khó khăn, ông vẫn ngồi ...

12 lời răn dạy của Khổng Tử

Cổ Học Tinh Hoa 24/12/14, 02:16
Là một nhà tư tưởng, triết gia xã hội nổi tiếng người Trung Hoa, những bài học của Khổng Tử có ảnh hưởng rộng lớn đối với đời sống và tư tưởng của các nền văn hóa Đông Á. Người Trung Hoa đời sau đã tôn xưng ông là Vạn ...

Những lời dạy sâu sắc của Khổng Tử

Cổ Học Tinh Hoa 08/08/14, 23:17
Thuộc trường phái của Nho giáo, Khổng Tử không chỉ là nhà tư tưởng, nhà triết học nổi tiếng, ông còn để lại cho đời nhiều câu nói có giá trị đến muôn đời sau. Người không có chữ tín sẽ chẳng làm nên việc gì. Sự ...

Hiểu biết về Khổng Tử

Cổ Học Tinh Hoa 30/09/11, 20:39
Một lần vua Kỷ Tĩnh Công hỏi Tử Cống rằng: “Ai là thầy của khanh?” Tử Cống trả lời, “Bẩm, là Khổng Tử” Sau đó Kỷ Tĩnh Công lại hỏi: “Ông ấy có tiết hạnh không?” Tử Cống đáp “Bẩm có”. Tĩnh Công tiếp tục: ”Tiết hạnh của ông ...