4 luật nổi bật có hiệu lực từ hôm nay 1/7

Việt Nam 01/07/16, 08:45
Từ hôm nay 1/7, nhiều quy định bắt đầu có hiệu lực, nổi bật là luật trưng cầu ý dân vấn đề về chủ quyền, giảm thuế nhiều dòng xe ôtô hay nới điều kiện nhập khẩu máy móc cũ... 1. Trưng cầu ý dân vấn đề ...