• TINHHOANET
Trang Chủ » Công nghệ (page 60)

Công nghệ

Không mua Bphone là không yêu nước?

Không mua Bphone là không yêu nước?

“Vì tôi yêu Việt Nam”, CEO Nguyễn Tử Quảng của Bkav đã khéo léo gắn lòng yêu nước với động lực sản xuất ra Bphone. Điều này khiến cho nhiều người hô hào ủng hộ ...