• TINHHOANET
Trang Chủ » Công nghệ (page 60)

Công nghệ

Google lớn cỡ nào?

Google lớn cỡ nào?

Google lớn đến mức nào? Chúng ta có thể trả lời câu hỏi trên bằng con số doanh thu hoặc giá cổ phiếu, hoặc khách hàng, hoặc mức độ ảnh hưởng của công ty với ...