• TINHHOANET
Trang Chủ » Công nghệ (page 80)

Công nghệ

Sản xuất pin Li-ion từ lốp xe cũ

Sản xuất pin Li-ion từ lốp xe cũ

Các nhà khoa học của phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge thuộc Bộ năng lượng Mỹ vừa nghiên cứu ra một phương pháp thu thập than đen từ lốp xe cũ  để chế tạo ...