Cách mạng Văn hóa: Thảm họa bị lãng quên…

Cách mạng Văn hóa đã qua đi cách đây hơn 40 năm, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong tâm thức người Trung Quốc. Đối với những người đã từng trải qua sự kiện lịch sử, thì đây chính là nỗi kinh hoàng lớn nhất mà không thể nào quên lãng....