• TINHHOANET

Góc khuất

Đặc vụ của ĐCSTQ ở Hồng Kông ám sát người biểu tình?
ĐCSTQ phá hủy tượng Quan Âm, thay thế bằng một ấm trà lớn