• TINHHOANET

Góc khuất

“Cảnh sát giả” ở Hồng Kông đã nói lên điều gì?