• TINHHOANET
Trang Chủ » Tri thức (page 35)

Tri thức

Tự truyện của một CEO

Tự truyện của một CEO

"Tôi tin rằng, mỗi người sinh ra đều mang theo mình một sứ mệnh nào đó. Sứ mệnh đó, tôi chắc rằng không chỉ dừng lại ở sinh tồn và gây dựng hạnh phúc hay ...