• TINHHOANET
Trang Chủ » Thế giới tâm linh » Tiên Tri (page 11)

Tiên Tri

Dự ngôn Mai Hoa Thi

Dự ngôn Mai Hoa Thi

«Mai Hoa Thi>>> tương truyền là do Thiệu Ung tiên sinh sáng tác. Thiệu Ung, tự là Nghiêu Phu, sinh năm thứ 4 Tống Chân Tông (năm 1011 SCN), mất năm thứ 10 Tống Thần ...
Lời tiên tri cho năm 2012?

Lời tiên tri cho năm 2012?

Bà Vanga (người Bulgari) được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ bởi khả năng tiên tri của mình. Bà Vanga, tên khai sinh Vangelia Goushterova, (sinh ngày 31-1-1919, mất ngày 11-8-1996) là một ...