• TINHHOANET

Nhân tướng học

Những đường chỉ tay đặc biệt nói lên sướng khổ
Những đường chỉ tay đặc biệt mang lại may mắn
Ngón tay búp măng, người dịu dàng và vị tha
Lòng bàn tay có hình ngôi sao năm cánh cho thấy danh vọng
Lòng bàn tay có hình ngôi sao năm cánh cát hay hung?
Lòng bàn tay có hình ngôi sao năm cánh
Bàn tay chữ nhất cho biết điều gì?
Chỉ tay chữ nhất cho biết điều gì?
Đường chỉ tay chữ nhất cho biết điều gì?
Giải mã bàn tay chữ nhất
Bàn tay có chữ nhất là tốt hay xấu?
Nhìn xoáy tóc, đoán tính cách và vận mệnh của một đời người