• TINHHOANET

Nhân tướng học

Nhìn xoáy tóc, đoán tính cách và vận mệnh của một đời người
Xem tướng mặt đàn ông
Xem tướng người mũi hếch, răng hô: Vận mệnh thất thường
Xem tướng bàn tay hình tam giác, cù lao
Xem tướng đi để biết tính cách sang hèn…!
Cách xem tướng mạo đàn ông để chọn người chồng lý tưởng
Xem tướng miệng đoán biết vận thế sang hèn của người đàn ông