Hành thiện tích âm đức. Vậy “âm đức” là gì?

Tâm Linh Thường Thức 03/12/16, 07:23
Từ xưa đến nay, chúng ta thường nghe nói đến những từ như: “âm đức”, “âm phúc”, “âm công”. Người xưa cũng thường nhắc nhở "hành thiện tích âm đức". Vậy “âm đức” là gì? Kỳ thực, đối với những từ “âm đức”, “âm phúc”, “âm công”, nhiều người ...

Bói toán là mê tín hay khoa học?

Tâm Linh Thường Thức 03/11/16, 07:51
Cuộc đời của một người là đã được định sẵn, xưa nay người tinh thông Chu Dịch, Bát quái... có thể bấm tay mà bói ra được. Bói toán tồn tại chính là vì muốn bảo cho con người biết rằng nên sống thuận theo ...