• TINHHOANET
Trang Chủ » Khám phá sinh mệnh » Luân Hồi (page 3)
Bài Mới Đăng

Luân Hồi

Những chuyện tái sinh của tôi

Những chuyện tái sinh của tôi

Một học viên ở tại Tỉnh Hắc Long Giang , Trung Quốc [Chánh Kiến] Tôi rời khỏi nhà và trở thành một thầy tu trước khi tôi được 19 tuổi. Tôi đã tu luyện trong một hang động với ...