Gia Cát Lượng biết trước kết cục của Trương Hiến Trung từ ngàn năm trước

02/07/20, 14:00 Tiên Tri

Từ xưa đến nay, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, đến cuối cùng ai thắng ai bại là điều không thể đoán biết được. Thế nhưng có những cuốn sách chứa đựng những ghi chép lịch sử khiến người ta phải suy ngẫm, liệu có phải mọi sự việc nơi thế gian đều đã có định số chứ không phải là chuyện vô duyên vô cớ.

Mọi người đều biết Thừa tướng nhà Thục Hán Gia Cát Lượng (181- 234), tự Khổng Minh, là người nổi tiếng mưu trí hơn người. Sách sử có ghi chép rằng Gia Cát Lượng là người thần cơ diệu toán, thậm chí có thể mượn gió Đông tương trợ trong trận Xích Bích nổi tiếng, ông đã từng dự đoán chính xác vận mệnh của Hồi Lan Tháp 1400 năm về sau.

Sách sử kể rằng, trong năm Vạn Lịch triều đại nhà Minh (1572-1620), Bố chính sử Tứ Xuyên là Dư Nhất Long đã xây dựng một tòa tháp tên là Hồi Lan Tháp tại cầu Trấn Giang, bên ngoài cửa Đông ở Thành Đô.

Sau đó đến năm Sùng Trinh thứ 17 (năm đầu Thuận Trị), Trương Hiến Trung (1606 -1647) lãnh đạo người dân nổi dậy vào cuối thời nhà Minh, sau khi dẫn quân đánh chiếm Tứ Xuyên thì đã phá hủy đi tòa tháp này. Khi đào đất lấy gạch, đã đào được một tấm bia cổ. Trên tấm bia có 8 câu thơ:

“Xây tháp Dư Nhất Long, hủy tháp Trương Hiến Trung. Năm gặp Giáp Ất Bính, nơi đây máu chảy đỏ. Yêu vận chung Xuyên Bắc, khí độc truyền bá xuyên Đông. Thổi tiêu không cần trúc, một tiễn xâu ngay ngực. Năm Hán Nguyên Hưng Nguyên, thừa tướng Gia Cát Khổng Minh chép.”

Câu thơ “Năm gặp Giáp Ất Bính, nơi đây máu chảy đỏ” là nói đến lúc Trương Hiến Trung trong 3 năm chiếm giữ Tứ Xuyên vào năm Giáp thân, Ất Dậu, Bính Tuất (năm Thuận Trị 1, 2, 3), đã giết chết toàn bộ thế lực và quan chức còn sót lại của vương triều nhà Minh. 

“Yêu vận chung Xuyên Bắc, khí độc truyền bá xuyên Đông” là chỉ chủ lực của Trương Hiến Trung đã bị quân Thanh đánh bại ở phía bắc Tứ Xuyên vào năm Thuận Trị thứ 3, những người thoát được đã chạy đến phía Đông của Tứ Xuyên và tranh chấp với nhà Thanh trong nhiều năm.

“Thổi tiêu không cần trúc”, chữ “Tiêu” (簫) ở phía trên bỏ đi chữ “Trúc” (竹) là thành chữ “Túc” (肅), có nghĩa là Túc Thân Vương Hào Cách của nhà Thanh đã đánh tan đại quân của Trương Hiến Trung ở phía bắc Tứ Xuyên. 

“Một tiễn xâu ngay ngực”, chính là nói Trương Hiến Trung bị đội quân của Túc thân Vương Hào Cách bắn trúng ngực mà chết. Quả nhiên, cuối năm 1646, khi Trương Hiến Trung đóng quân tại một địa điểm ở phía Bắc Tứ Xuyên, ông đã bị quân Thanh giết chết vào ngày 2/1/1647.

Năm Càn Long thứ 4 triều đại nhà Thanh, nhà Thanh đã sửa đổi “Tứ Khố toàn thư”, xác định 24 cuốn sách lịch sử chính thống từ “Sử ký” đến “Minh sử” là chính sử. Trong cuốn “Minh sử. Ngũ hành chí tam” nói rõ: 

(Ảnh minh họa từ The Epochtimes)

“Hồi Lan Tháp ở cầu Trấn Giang, cửa đông Thành Đô đã được Bố chính Dư Nhất Long xây dựng trong năm Vạn Lịch. Trương Hiến Trung phá hủy, đào lấy gạch, đào được bia cổ. Bên trên có ghi bằng chữ triện: 

‘Xây tháp Dư Nhất Long, hủy tháp Trương Hiến Trung. Năm gặp Giáp Ất Bính, nơi đây máu chảy đỏ. Yêu vận chung Xuyên Bắc, khí độc truyền bá xuyên Đông. Thổi tiêu không cần trúc, một tiễn xâu ngay ngực. Năm Hán Nguyên Hưng Nguyên, thừa tướng Gia Cát Khổng Minh chép.’ Đại binh bản triều tây chinh, Hiến Trung bị tên bắn mà chết, Túc Vương làm tướng.”

Chuyện này một lần nữa đã chứng minh được rằng trong cõi u minh đều có định số, mà trong thiên thu vạn đại xuất hiện một thánh hiền như Gia Cát Khổng Minh, đây tuyệt đối không phải là một con người tầm thường.

Thảo Nguyên (Theo Secretchina)

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Huyền bí xá lợi Phật

Huyền bí xá lợi Phật

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

 • Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

  Tinh Hoa kể chuyện: Bồ Tát giả

 • Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

  Cây liễu vì sao đã cứu được mạng 2 người ?

 • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

 • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

 • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

 • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

 • Huyền bí xá lợi Phật

  Huyền bí xá lợi Phật

 • Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

  Thế nào là Ông Bụt, Ông Phật và Ông Tiên?

 • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

 • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

x