• TINHHOANET

Chuyện lạ

Bí ẩn xuyên thế kỷ, thách thức trí tuệ khoa học gần 600 năm
Mãng xà cổ đại nặng 1,5 tấn đang sống ở rừng Amazon?
Sự hồi sinh kỳ diệu của cô gái bị đóng băng -30 độ
Kỳ lạ hiện tượng “khu rừng biết thở” ở Canada