Tại sao Đại Ca Diếp đến Kê Túc sơn chờ Phật Di Lặc?

Kê Túc sơn không những là một trong những danh sơn nổi tiếng của Trung Quốc, mà còn được mệnh danh là thắng địa "núi thiêng đất Phật”, bởi vì nơi đây gắn liền với rất nhiều những sự kiện Phật giáo hết sức linh thiêng và huyền bí....