Nhật ký tiên tri của một học sinh Liên Xô về Thế chiến II

Khả năng tiên tri là điều mà nhân loại từ lâu đã coi trọng và đánh giá rất cao.  Những huyền thoại về chủ đề này có rất nhiều, trong đó có không ít những dữ liệu xác thực. Một trong số đó phải kể đến cuốn nhật ký tiên tri của một học sinh Liên Xô từ trước Chiến tranh thế giới thứ II… ...