• TINHHOANET

Thế giới tâm linh

Háo sắc nhìn người bị mù mắt, thành tâm tụng kinh mắt sáng lại
Kẻ ngu muội đập chùa phá miếu, 30 năm sau tai họa liên miên
Truyền thuyết Moses rẽ nước biển Đỏ cứu dân Do Thái