• TINHHOANET
Trang Chủ » Tri thức (page 239)
Bài Mới Đăng

Tri thức

Vũ trụ “vô thủy vô chung”

Vũ trụ “vô thủy vô chung”

Lý thuyết vũ trụ mới này cho rằng từng có một vũ trụ trước vụ nổ lớn và sẽ lại có một vũ trụ khác sinh ra sau khi cái hiện tại kết thúc. Nói ...
Mặt Trăng đang nhỏ lại

Mặt Trăng đang nhỏ lại

Quá trình toàn cầu bị nén lại xảy ra với vệ tinh thiên nhiên của Trái đất, thông tin này vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science của Mỹ.   Từ ...