• TINHHOANET

Núi lửa Kiluaea ở Hawaii sắp phun trào?

Núi lửa Kilauea ở Hawaii đã đẩy các nhà nghiên cứu và địa chất ở Hawaii vào tình trạng khẩn trương. Trong vài ngày qua, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận được những trận động đất nhỏ với tần suất xuất hiện cao, tạo kỷ lục mới khi cứ mỗi vài phút là có một trận động đất.

Hồ dung nham núi lửa Kilauea tiếp tục giảm trong ngày hôm 15/5. Các phép đo trên bề mặt hồ cho thấy nó cao 62m từ phía dưới cùng của vành lỗ thông hơi mới được tạo ra, một sườn núi dung nham hóa rắn cao khoảng 8m (26ft) dày đã được tích tụ trên nền miệng núi lửa Halema’uma’u do nhiều dung nham tràn ra từ lỗ thông hơi trong suốt hai tuần qua. (Ảnh: Cục khảo sát Địa chất Hoa Kỳ/ Đài quan sát núi lửa Hawaii)

Núi lửa Kilauea ở Hawaii đã đẩy các nhà nghiên cứu và địa chất ở Hawaii vào tình trạng khẩn trương. Những biến đổi địa chất này đã khiến các nhà nghiên cứu cùng với Đài quan sát núi lửa Hawaii thuộc Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ đưa ra bản tin đặc biệt.

Hồ dung nham trên miệng núi lửa Halema’uma’u đã giảm đáng kể trong hai ngày qua, giống như mực dung nham đỉnh núi lửa Kilauea đã giảm xuống. Sự sụt giảm của nham thạch đã làm bề mặt dung nham trên các vách miệng núi lửa hạ thấp, để lộ rõ sự tiếp xúc giữa vành nguyên gốc của miệng núi lửa (lớp nguyên gốc trước khi dung nham phun trào của miệng núi lửa Halema’uma’u ) và đống đá dung nham phun trào gần đây. Những phần dung nham tràn ra này dày tổng cộng khoảng 8m (26 feet). (Ảnh: Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ/ Đài quan sát núi lửa Hawaii)

“Những hoạt động tại đỉnh ngọn núi lửa Kilauea tiếp tục thay đổi, nó cho thấy chiều cao hồ nham thạch trong miệng núi lửa Halema’uma’u giảm xuống rõ rệt, một sự thay đổi trong mô hình biến dạng ở đỉnh núi, và các trận động đất tập trung ở phần phía Nam của miệng núi lửa lớn và trên đường kẻ nứt hướng Tây Nam. Tuyên bố này được đánh giá theo các quan sát gần đây và được tóm tắt lại những dự đoán về hiện tượng có thể xảy ra sắp tới ở Kilauea”.

Hồ dung nham giảm 500 feet ở Kilauea:

Chúng ta có thể dự đoán những gì:

Đây có thể không phải là kết quả dự đoán chính xác cho những hoạt động này, nhưng chúng tôi nhận thấy ba kịch bản có thể xảy ra trong vài ngày đến vài tuần tới:

1. Mắc-ma tiếp tục tích tụ tại phần phía Nam của đỉnh miệng núi lửa lớn Kilauea và trên đường kẻ nứt hướng Tây Nam ở vực thẳm nông, nhưng sau đó dừng lại mà không có sự phun trào nào xảy ra.

2. Mắc-ma tiếp tục tích tụ tại phần phía Nam miệng núi lửa lớn ở vực thẳm nông và dẫn đến một sự xâm nhập nhanh chóng vào đường kẻ nứt phía Tây Nam. Một sự xâm nhập dung nham vẫn còn tồn tại trong kẻ nứt hoặc dọc theo kẻ nứt. Điều này sẽ gây ra những trận động đất nhẹ, và bề mặt đất sẽ có những biến dạng nhanh chóng, rộng khắp.

3. Mắc-ma tiếp tục tích tụ tại phần phía Nam của miệng núi lửa, dâng lên bề mặt, và phun trào cả ở kẻ nứt phía Tây Nam và trong miệng núi lửa, hoặc một trong hai nơi này. Với kịch bản này, chúng ta sẽ có thể dự đoán những trận động đất mạnh hơn và chấn động địa chấn ở phần phía Nam của miệng núi lửa sẽ xảy ra, hay một trong hai thứ đó sẽ xảy ra, cũng như sẽ có các vết nứt trên mặt đất.

Những bất ổn xảy ra trên vùng đỉnh núi lửa Kilauea và trên kẻ nứt sẽ đến trong vài tuần hay vài tháng tới là điều không chắn chắc được.

Hệ thống lưu trữ mắc-ma trong núi lửa Kilauea có áp lực rất cao vào thời điểm này, và những trong đổi trong tương lai ở vị trí bất ổn này và khả năng phun trào có thể diễn ra một cách nhanh chóng (trong vài ngày đến vài giờ).

Sẽ rất thú vị để xem những gì sẽ xảy ra trong vài ngày hay vài tuần tới.

Thanh Phong, dịch từ Vision Times

x