Người cho rằng Thánh nhân có bệnh mới thực là kẻ si mê

16/11/17, 09:32 Cổ Học Tinh Hoa

Dân gian thường có câu: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, ý rằng những người đại trí đại huệ lại trông giống kẻ khờ. Kỳ thực, cảnh giới của họ đã khác xa so với người bình thường, nên trong mắt người thường, Thánh nhân lại là những người mang “bệnh”.

Trong “Sử ký. Trần Thiệp thế gia” có một câu danh ngôn: “Chim én chim sẻ biết thiên nga chí lớn”. Đôi khi chúng ta không lý giải được người khác là bởi vì không ở cùng cảnh giới với đối phương.

Rất nhiều người sở dĩ không làm được bậc Thánh nhân, là vì tiêu chuẩn của Thánh nhân thì người bình thường lại xem là “bệnh”. Có người thậm chí đã đạt đến tiêu chuẩn của Thánh nhân, nhưng lại cho rằng mình đang mắc “bệnh”.

(Ảnh: Pinterest)
Đôi khi chúng ta không lý giải được người khác là bởi vì không cùng cảnh giới với đối phương. (Ảnh: Pinterest)

Có một đoạn đối thoại nổi tiếng trong lịch sử như sau:

Long Thúc nói với danh y Văn Chí: “Ta biết y thuật của ngài vô cùng cao siêu. Nay ta có bệnh, ngài có thể trị cho ta được không?”

Văn Chí nói: “Xin nghe theo mệnh lệnh của ngài. Nhưng trước tiên ngài hãy nói ra bệnh chứng của mình đã”.

Long Thúc nói: “Hết thảy thân bằng quyến thuộc khen ngợi ta, ta đều không cảm thấy chút gì là vẻ vang; người trong thiên hạ phỉ báng ta, ta lại không cho là nỗi nhục; nhận được cũng không thấy thích, đánh mất cũng không ưu sầu; coi còn sống như đã chết, coi phú quý như nghèo khó; thấy chính mình như là người khác, ở trong nhà mình giống như ở quán trọ; xem quê hương như là nơi đất khách quê người.

(Ảnh: )
Bậc Thánh nhân đại trí trên đời lại trông giống như kẻ khù khờ. (Ảnh: Qulishi)

Tất cả những bệnh lý này dù tước vị ban thưởng cũng không thể an ủi, nghiêm hình trừng phạt không thể uy hiếp, thịnh suy lợi hại không thể cải biến, bi ai khoái hoạt không thể dao động.

Ta như vậy thì tự nhiên không thể trợ giúp quân vương, kết giao thân hữu, quản giáo thê tử con cái, quản chế nô bộc thần dân, đây không biết là chứng bệnh gì? Dùng phương thuốc nào có thể trị được?”

Danh y Văn Chí nghe xong bèn bảo Long Thúc ra chỗ ánh sáng để quan sát. Một lát sau Văn Chí nói: “A! Ta nhìn thấy tâm của ngài rồi, tâm của ngài đã là hư không, chính là Thánh nhân rồi! Tâm ngài đã thông 6 đạo, chỉ còn một đạo là chưa thông. Hiện tại ngài đang coi trí huệ thánh minh là bệnh, chỉ có thể là như vậy! Loại này y thuật nông cạn của tôi không chữa được”.

Người tu luyện xem đây là cảnh giới mong muốn đạt tới, là cảnh giới gần đạt đến đắc Đạo, nhưng ở trong mắt người bình thường thì lại coi đó là “bệnh”, đây chính là vấn đề cảnh giới.

Nói ngược lại, người cho rằng Thánh nhân có bệnh, mới là người có bệnh thật sự, si mê với lợi ích, chìm đắm trong truy cầu dục vọng, mới chính là bệnh.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

Ad will display in 09 seconds

Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

 • Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

  Hoa trinh nữ màu tím bởi vì điều này

 • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

 • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

 • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

 • Tiểu đệ tử Đại Pháp

  Tiểu đệ tử Đại Pháp

 • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

 • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

 • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

 • 289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

  289 thành tựu của Donald Trump sau gần 2 năm làm Tổng thống

 • Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

  Mạng 5G: Mối hiểm họa cho con người!

x